WARSZTATY FILMOWE IX – XI 2019

Posted by: | Posted on: Październik 3, 2019

W miesiącach wrzesień, październik i listopad uczestnicy Stowarzyszenia „Harmonia” uczestniczą w Warsztatach Filmowych  „Od myśli do filmu” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kamera. Warsztaty przygotowują uczestników do samodzielnego stworzenia filmu animowanego. Zajęcia będą się odbywać w czasie 10 czterogodzinnych spotkań.

Warsztaty prowadzone są przez absolwentkę Warszawskiej Szkoły Filmowej – montaż filmowy Annę Wiśniewską i niezależnego twórcę filmowego, założyciela i Prezesa Stowarzyszenia Kamera ze Szczecina – Krzysztofa Kuźnickiego.


Powiatowy Klub Samopomocy

Posted by: | Posted on: Wrzesień 24, 2019


Informator

Posted by: | Posted on: Wrzesień 24, 2019


Kultura moją pasją

Posted by: | Posted on: Wrzesień 24, 2019


CHORE SŁOWA 2019

Posted by: | Posted on: Wrzesień 9, 2019


SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Posted by: | Posted on: Wrzesień 9, 2019


Klub Opiekuna 2019

Posted by: | Posted on: Marzec 25, 2019


„Powiatowy Klub Samopomocy” Wielkie otwarcie!

Posted by: | Posted on: Marzec 14, 2019

Bardzo, bardzo dziękuje za wszystko 💓💓💓💓
W imieniu uczestników, pracowników oraz swoim, chciałabym serdecznie jeszcze raz podziękować

Staroście Polickiemu Panu Andrzejowi Bednarkowi, całemu Zarządowi Powiatu Polickiemu Pani Beacie Chmielewskiej , Panu Cezaremu Arciszewskiemu, całemu Wydziałowi Spraw Obywatelskich Pani Edycie Rudeckiej, Halince Michalak i Danielowi Kiełczewskiemu za pomoc i wsparcie, zaangażowanie w to aby spełniły się nasze marzenia.
Dziś wielkie otwarcie, same ciepłe słowa i serca.
Powstało miejsce dzięki któremu wiele osób otrzyma wsparcie i pomoc. To miejsce staje się naszym drugim domem!
Nasi uczestnicy będą mogli spędzać czas na rozwijaniu swoich pasji, zainteresowań, spędzać czas w gronie przyjaciół.
Dziś rozpoczyna się nasz NOWY ROZDZIAŁ ŻYCIA…

Powołanie do życia Ośrodka wsparcia Powiatowego Klubu Samopomocy dla osób wykazujących różnego rodzaju kryzysy i zaburzenia psychiczne, jest bardzo ważne i potrzebne.
Z doświadczenia wiem, jak potrafi wpłynąć na całą rodzinę „CHOROBA”. Brak otrzymanej pomocy na czas wpływa często destrukcyjnie na osobę chorującą ale na całą rodzinę i bliskie jej osoby.
Dzięki naszej pracy uczestnicy stają się samodzielni w codziennym funkcjonowaniu, przełamują swoje lęki, wstyd, nie wstydzą się swojej choroby, a przede wszystkim polepszają się relacje rodzinne, koleżeńskie…

„Bo przecież każdy ma jakieś ograniczenia …ale kiedy sobie pomagamy, one przestają istnieć.”

Piszą o nas na iPolice

oraz na Wieści Polickie

 

 


Spotkanie Opłatkowe

Posted by: | Posted on: Styczeń 23, 2019

*SPOTKANIE WIGILIJNE W STOWARZYSZENIU HARMONII SPOŁECZNEJ*

              18 grudnia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce Spotkanie Opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia. Gościliśmy zaprzyjaźnione organizacje i instytucje: Władze Powiatu i Gminy Polic, Księdza parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach, i wielu inny znakomitych gości. Na spotkanie przybyli uczestnicy projektów, członkowie i wolontariusze.

Już po raz kolejny mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie ok.60 osób.

W wyjątkowej atmosferze przy świątecznie zastawionym stole i śpiewaniu kolęd czas upłynął radośnie.

W tym dniu swoje uroczyste podsumowanie miał projekt pt.„Klub Opiekuna edycja 2018” który trwał od stycznia do grudnia 2018 r., projekt był współfinansowany przez Gminę Police.

Celem było utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych, zapewnienie im pomocy psychologicznej i terapeutycznej . Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć i zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnym projekcie w 2019r.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i życzymy dużo zdrowia i pomyślności w 2019r.

Szczególne podziękowania dla wszystkich którzy wsparli nasze stowarzyszeni***

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA


Walne Zebranie

Posted by: | Posted on: Czerwiec 8, 2018

Załącznik 3

Protokół Zebrania Zarządu

z dnia 07.06.2018r.

UCHWAŁA NR 5/2018

z dnia 07.06.2018r.

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:

§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14.06.2018r. godz. 17:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie 17:15 pod adresem ul. Bankowa 11fgh/5, 72-010 Police z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2017 i planowanych wydatków w 2018 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.

6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie .

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.