Wrzesień, 2020

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: Wrzesień 1, 2020

„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”

„ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt.
„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2020 .

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym :
5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem pod hasłem
„ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ”
dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy
psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu
Powiatu Polickiego.
Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w
tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego
zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod
nr tel. 739 064 535 .