Misja i Cele

Jesteś sam ze swoimi problemami? Potrzebujesz pomocy i wsparcia? Znasz kogoś kto potrzebuje pomocy?

Stowarzyszenie na rzecz Harmonii Społecznej zostało powołane przez grupę założycieli w grudniu 2013 roku.

Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane 21.03.2014 roku.

Jesteśmy, aby udzielać wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, osobom starszym, niepełnosprawnym, z uzależnieniami i ich rodzinom.

Pragniemy tworzyć sprzyjające warunki dla funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.

Chcemy przybliżyć społeczeństwu rzeczywisty obraz tych osób i ich problemów.

Celem naszego stowarzyszenia jest działanie na rzecz harmonii społecznej poprzez edukację społeczną.

Przeciwdziałamy istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działamy na rzecz poprawy jakości życia seniorów poprzez rozwój różnorodnych form wsparcia społecznego dla osób starszych i ich opiekunów w miejscu ich zamieszkania.

Jeśli popierasz nasze działania i chcesz wesprzeć nasz cel, będziemy wdzięczni za każdą możliwą darowiznę

KONTO BANKOWE: BGŻ S.A.: 11 2030 0045 1110 0000 0375 6620

KRS: 0000503091

NIP: 851-317-52-46

REGON: 321501593

Osoby prywatne, które przekażą darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowanie 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny. Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u). Darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.