Nasze działania

Klub Opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych
ul. Bankowa 11 fgh/5 Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek w godz. 16.00-18.00
Projekt skierowany do opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia.
Podczas spotkań uczestnicy projektu, korzystają ze spotkań grupowych oraz indywidualnych z psychologiem, warsztatów terapii zajęciowej, oraz terapii ruchowej – choreoterapia. Zajęcia wzbogacone są o wyjścia kulturalne do instytucji tj. kino, teatr, muzeum itp.
Udział uczestników w projekcie przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej i fizycznej opiekunów. Spotkania w utworzonej grupie wsparcia wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, wpływają na pozytywne relacje z członkami rodziny. Udział opiekunów w grupie wsparcia stanowi profilaktykę ich zdrowia psychicznego. Spotkania służą wymianie doświadczeń i zdobywaniu nowej wiedzy o profilaktyce chorób przewlekłych.

Powiatowy klub Samopomocy
ul. Kresowa 5 Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.16.00-20.00
Powiatowy Klub Samopomocy w Policach organizuje środowiskową formę wsparcia dla osób wykazujących różnego rodzaju kryzysy i zaburzenia psychiczne i ich rodzin. Jest także miejscem spotkań, działalności twórczej, realizacji zainteresowań uczestników na zasadzie dobrowolności.
Usługi świadczone w Klubie obejmują:
1) uczenia, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym do: zaspokojenia, podstawowych potrzeb życiowych (np. dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny, zaspokojenia podstawowych potrzeb żywieniowych), zaspokojenia potrzeb związanych z funkcjonowaniem społecznym (np. motywowanie do aktywności poprzez utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i w miejscu pracy, organizowania i spędzania czasu wolnego, korzystania z usług różnych instytucji);
2) interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, współpraca z rodziną uczestnika;
3) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. uzyskanie świadczenia, wypełnianie dokumentów);
4) wsparcie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku);
5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetem, usamodzielnianie finansowe).