Czerwiec, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: Czerwiec 25, 2017

OTWARTE DRZWI – KLUCZEM DO ZDROWIA

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach  realizuje projekt : od 01.06.2017 r. – 31.10.2017r.
pt „OTWARTE DRZWI –  KLUCZEM DO ZDROWIA „ .Projekt dofinansowany ze środków Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Projekt skierowany jest do osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne i do ich rodzin oraz do osób niepełnosprawnych wykazujących zaburzenia psychiczne, depresyjne  jako następstwo swojej niepełnosprawności oraz do ich rodzin z terenu Polic i Trzebieży. Nasza pomoc polega głównie na wsparciu psychicznym osób , które potrzebują fachowej  pomocy w miejscu ich zamieszkania. Nasz „zespół wyjazdowy „ świadczy  fachową pomoc dla  osób po przebytych kryzysach psychicznych a także osób  starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych  którzy przez swoja  chorobę są uwiezieni we własnym ciele, mają stany depresyjne, czują się samotni, zagubieni.

oferujemy :3 001
pomoc psycholog
konsultacje psychiatryczne
fachowa pomoc i doradztwo

Posted by: | Posted on: Czerwiec 8, 2017

Załącznik nr 5/2017

Protokół z zebrania Zarządu

z dnia 06.06.2017 r.

Uchwała Zarządu Nr 6/2017

Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

z dnia 06.06.2017 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:

§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 19 czerwca 2017 roku, godz. 17 00 pod adresem Bankowa 11 fgh/5, 72-010 Police z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2016 i planowanych wydatków w 2017 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.

6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

1. Emilia Raczkowska

2. Małgorzata Lichnerewicz

3. Jadwiga Bujniak

4. Krystyna Bobkiewicz

5. Janusz Niwa

6. Urszula Zachaczewska