Zarząd Stowarzyszenia

Skład zarządu Stowarzyszenia :

Prezes – Emilia Raczkowska

Wiceprezes – Ewa Tatesiuk

Sekretarz – Jadwiga Bujniak

Skarbnik – Ewa Łukasiewicz

Członek zarządu – Janusz Niwa

Członek zarządu – Jolanta Jastrzębska

Członek zarządu – Irena Pankiewicz-Biel

 

Skład komisji rewizyjnej :

1. Amelia Zielińska – przewodniczący

2. Grażyna Jagiełko – członek

3. Grażyna Czarnecka – członek