Zarząd Stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia :

Prezes – Emilia Raczkowska

Wiceprezes – Marta Dybała

Sekretarz – Jadwiga Bujniak

Skarbnik – Jolanta Jastrzębska

Członek Zarządu – Janusz Niwa

Członek Zarządu – Irena Pankiewicz-Biel

 

Skład Komisji Rewizyjnej :

1. Grażyna Jagiełko – przewodniczący

2.  Irena Grygier – członek

3. Grażyna Czarnecka – członek