Zarząd Stowarzyszenia

Skład zarządu Stowarzyszenia :

Prezes – Emilia Raczkowska

Wiceprezes – Ewa Tatesiuk

Sekretarz – Jadwiga Bujniak

Skarbnik – Jolanta Jastrzębska

Członek zarządu – Janusz Niwa

Członek zarządu – Irena Pankiewicz-Biel

 

Skład komisji rewizyjnej :

1. Grażyna Jagiełko – przewodniczący

2.  Irena Grygier – członek

3. Grażyna Czarnecka – członek