Opiekunom-wsparcie i edukacja

 

Zakończenie projektu „Opiekunom – wsparcie i edukacja”

Na początku 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej rozpoczęło realizację projektu  pt.  „Opiekunom – wsparcie i edukacja” dofinansowanego ze środków Gminy Police. Oferta zajęć warsztatowych skierowana była do opiekunów osób przewlekle chorych i starszych. Celem było utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów, zapewnienie im pomocy psychologicznej oraz edukacja w zakresie opieki nad chorym.

Od lutego do listopada 27 uczestników brało udział w spotkaniach ze specjalistami z dziedziny rehabilitacji, pielęgniarstwa, opiekunem medycznym, prawnikiem, doradcą psychospołecznym, co pogłębiło ich wiedzę z zakresu sprawowania opieki nad chorym człowiekiem.Uczestnicy korzystali także z profesjonalnej pomocy psychologicznej, w grupie była atmosfera wzajemnego wsparcia i życzliwości, co służyło wymianie doświadczeń i wzajemnym doradztwem opiekunów.

Uczestnicy projektu nauczyli się tzw. „zdrowego egoizmu” i dbania o własne potrzeby. Działania w projekcie przyczyniły się do wzmocnienia psychicznego u wszystkich uczestników, co potwierdziła ankieta przeprowadzona na zakończenie. Poprawa kondycji psychicznej wpłynęła też na podniesienie wiary w siebie opiekunów, przez co stali się bardziej otwarci i chętni do dalszych działań.Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z zajęć i zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnym projekcie w 2016 roku.

Zajęcia z terapeutą zajęciowym

Zajęcia z fizjoterapeutą.

Zajęcia integracyjne z psychologiem, udzielanie wsparcia emocjonalnego uczestnikom.

20150415_164254
25 marca i 08 kwietnia odbyły się spotkania z pielęgniarzem. Tematem spotkań było wspólne znajdowanie rozwiązań pielęgnacyjnych. Odbyła się projekcja filmowa na temat sytuacji w Polsce opiekunów osób niepełnosprawnych i starszych.

20150408_170912 (2)

 

 

 

plakat opiekumon2-page-001