Uncategorized

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Marzec 25, 2019

Klub Opiekuna 2019

Posted by: | Posted on: Marzec 14, 2019

„Powiatowy Klub Samopomocy” Wielkie otwarcie!

Bardzo, bardzo dziękuje za wszystko 💓💓💓💓
W imieniu uczestników, pracowników oraz swoim, chciałabym serdecznie jeszcze raz podziękować

Staroście Polickiemu Panu Andrzejowi Bednarkowi, całemu Zarządowi Powiatu Polickiemu Pani Beacie Chmielewskiej , Panu Cezaremu Arciszewskiemu, całemu Wydziałowi Spraw Obywatelskich Pani Edycie Rudeckiej, Halince Michalak i Danielowi Kiełczewskiemu za pomoc i wsparcie, zaangażowanie w to aby spełniły się nasze marzenia.
Dziś wielkie otwarcie, same ciepłe słowa i serca.
Powstało miejsce dzięki któremu wiele osób otrzyma wsparcie i pomoc. To miejsce staje się naszym drugim domem!
Nasi uczestnicy będą mogli spędzać czas na rozwijaniu swoich pasji, zainteresowań, spędzać czas w gronie przyjaciół.
Dziś rozpoczyna się nasz NOWY ROZDZIAŁ ŻYCIA…

Powołanie do życia Ośrodka wsparcia Powiatowego Klubu Samopomocy dla osób wykazujących różnego rodzaju kryzysy i zaburzenia psychiczne, jest bardzo ważne i potrzebne.
Z doświadczenia wiem, jak potrafi wpłynąć na całą rodzinę „CHOROBA”. Brak otrzymanej pomocy na czas wpływa często destrukcyjnie na osobę chorującą ale na całą rodzinę i bliskie jej osoby.
Dzięki naszej pracy uczestnicy stają się samodzielni w codziennym funkcjonowaniu, przełamują swoje lęki, wstyd, nie wstydzą się swojej choroby, a przede wszystkim polepszają się relacje rodzinne, koleżeńskie…

„Bo przecież każdy ma jakieś ograniczenia …ale kiedy sobie pomagamy, one przestają istnieć.”

Piszą o nas na iPolice

oraz na Wieści Polickie

 

 

Posted by: | Posted on: Styczeń 23, 2019

Spotkanie Opłatkowe

*SPOTKANIE WIGILIJNE W STOWARZYSZENIU HARMONII SPOŁECZNEJ*

              18 grudnia 2018r. w siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce Spotkanie Opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia. Gościliśmy zaprzyjaźnione organizacje i instytucje: Władze Powiatu i Gminy Polic, Księdza parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach, i wielu inny znakomitych gości. Na spotkanie przybyli uczestnicy projektów, członkowie i wolontariusze.

Już po raz kolejny mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie ok.60 osób.

W wyjątkowej atmosferze przy świątecznie zastawionym stole i śpiewaniu kolęd czas upłynął radośnie.

W tym dniu swoje uroczyste podsumowanie miał projekt pt.„Klub Opiekuna edycja 2018” który trwał od stycznia do grudnia 2018 r., projekt był współfinansowany przez Gminę Police.

Celem było utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych, zapewnienie im pomocy psychologicznej i terapeutycznej . Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć i zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnym projekcie w 2019r.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i życzymy dużo zdrowia i pomyślności w 2019r.

Szczególne podziękowania dla wszystkich którzy wsparli nasze stowarzyszeni***

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Posted by: | Posted on: Czerwiec 8, 2018

Walne Zebranie

Załącznik 3

Protokół Zebrania Zarządu

z dnia 07.06.2018r.

UCHWAŁA NR 5/2018

z dnia 07.06.2018r.

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:

§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14.06.2018r. godz. 17:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie 17:15 pod adresem ul. Bankowa 11fgh/5, 72-010 Police z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2017 i planowanych wydatków w 2018 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.

6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie .

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Posted by: | Posted on: Marzec 28, 2018

Chore słowa i Ja

Posted by: | Posted on: Luty 9, 2018

Posted by: | Posted on: Styczeń 15, 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE W STOWARZYSZENIU HARMONII SPOŁECZNEJ

             15 grudnia 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia miało miejsce Spotkanie Opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia. Gościliśmy zaprzyjaźnione organizacje i instytucje: Władze Powiatu Polickiego, Księdza parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach, Zespołu Szkół Łączności ze Szczecina i wielu inny znakomitych gości. Na spotkanie przybyli uczestnicy projektów, członkowie i wolontariusze.

Już po raz kolejny mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie ok.60 osób.

W wyjątkowej atmosferze przy świątecznie zastawionym stole i śpiewaniu kolęd czas upłynął radośnie.

W tym dniu swoje uroczyste podsumowanie miał projekt pt.„Klub Opiekuna 2017” który trwał od stycznia do grudnia 2017r., projekt był współfinansowany przez Gminę Police.

Celem było utworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych, zapewnienie im pomocy psychologicznej i terapeutycznej.Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z zajęć i zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnym projekcie w 2018r.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i życzymy dużo zdrowia i pomyślności w 2018r.

Szczególne podziękowania dla wszystkich którzy wsparli nasze stowarzyszenie.

Posted by: | Posted on: Październik 30, 2017

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

7 października 2017r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, nasze Stowarzyszenie zorganizowało Otwarty Dzień Stowarzyszenia. W tym dniu przybyli zaproszeni goście władze Powiatu Polickiego , członkowie Stowarzyszenia „Więź”, nasi członkowie stowarzyszenia, oraz mieszkańcy Polic. W tym dniu w stowarzyszeniu działała kawiarnia.

Wolontariusze ze Szkolnego Koła wolontariatu przy SP nr 8 w Policach zachęcali mieszkańców do udziału w obchodach. Rozdawali ulotki, gadżety i słodkości. Muzyka na żywo którą przygrywał nam zespół muzyczny z Trzebieży „Sylwan” zachęcała do zwiedzenia naszej siedziby. W tym dniu odwiedziło nas ok 100 osób. Osoby z zewnątrz podczas odwiedzin uzyskały wszelkie informacje nt. działalności Stowarzyszenia i nowopowstałego Zespołu Wyjazdowego. Nasi uczestnicy obsługiwali gości, przez co pozwoliło im to przełamać bariery interpersonalne, nieśmiałość przed społecznością lokalną, a tym samym pokazali, iż choroba nie wyklucza nikogo z życia w społecznego. Podczas spotkania odbyła się premiera naszego spotu społecznego, prelekcja lekarza psychiatry, prezentacja dot. powołanego zespołu wyjazdowego, psychoedukacja prowadzona przez psychologa z młodzieżą. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej pomocy, oraz odwiedzić stanowisko straży miejskiej, gdzie tematem przewodnim było bezpieczeństwo. Można było otrzymać odblask i ulotki. Na zewnątrz siedziby najmłodsi uczestnicy obchodów mogli skorzystać z warsztatów plastycznych oraz malowania twarzy. Dodatkowo w lokalu stowarzyszenia była galeria fotograficzna uczestników „Harmonii” oraz galeria biżuterii uczestnika ze zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Więź. W tym dniu nie zabrakło pysznej kawki i słodkości.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie .Cieszymy się że mogliśmy w tak licznym gronie spotkać się, oraz spędzić miło i przyjemnie czas. To dla nas zaszczyt Was gościć. Dziękujemy Władzom Powiatu Polickiego Panu Andrzejowi Bednarkowi Staroście Polickiemu za przybycie, za przepyszny tort .Pani Beacie Chmielewskiej, Pani Edycie Rudeckiej, Pani Halinie Michalak .Dziękujemy za wsparcie, że z nami jesteście!

Dziękujemy zespołowi muzycznemu „SYLWAN” z Trzebieży, Straży Miejskiej w Policach, Banku BGŻ, Społecznemu Stowarzyszeniu Medycznemu ze Szczecina, Damianowi ze Stowarzyszenia „WIEŹ”, Wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach, Wolontariuszom Dominikowi Płatkowi, Justynie Jary, Kornelii Gołębiowskiej, Januszowi Niwa, Krystynie Bobkiewicz, Ewie Łukasiewicz, Jadzi Bujniak, wszystkim współpracownikom, członkom stowarzyszenia „Harmonia” oraz „Wieź”. Największe podziękowania -Iza Bejma. Dziękuje ci za wszystko.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego współfinansowane ze środków FUNDUSZ INICJATYW SPOŁECZNYCH ,oraz budżetu Powiatu Polickiego na 2017r

Posted by: | Posted on: Wrzesień 29, 2017

Harmonia_plakat_A3_swieto_zdrowia_psychicznego

Posted by: | Posted on: Wrzesień 9, 2017

HarmoniaSpoleczna

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach

realizuje projekt od 25.08.2017 r. do 20.12.2017 r.
pt. „Wiem- Pomogę, cykl warsztatów dla
przedstawicieli sołectw Gminy Police„

  • Tematyka warsztatów będzie się koncentrować wokół problemu zażywania substancji
    psychoaktywnych (zagrożenia, profilaktyka, pomoc). Formy pracy to zarówno wykład, jak i
    ćwiczenia warsztatowe.
  • Warsztaty zostaną poprowadzone poprzez doświadczonych długoletnim stażem specjalistów :
    terapeutę uzależnień i psychologa.
  • Cykl obejmuje 3 spotkania po 3 h zegarowe.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Policach przy
ul. Bankowej 11fgh/5 w dniu 25 września 2017 r. o godz. 17:00

Telefon kontaktowy : 739-064-535

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!