MYŚLĘ EKOLOGICZNIE

Posted by: | Posted on: Kwiecień 30, 2021


Klub Opiekuna 2021

Posted by: | Posted on: Luty 9, 2021


Rekrutacja do Powiatowego Klubu Samopomocy na rok 2021

Posted by: | Posted on: Styczeń 12, 2021

-Przeżywasz kryzys psychiczny?
– Chorujesz na chorobę psychiczną?
– Korzystasz z Poradni Zdrowia Psychicznego?
– Mieszkasz na terenie Powiatu Polickiego?
Zapisz się i bądź jednym z nas.!
NIE MUSISZ Z CHOROBA BYĆ SAM.!
U NAS KAŻDY OTRZYMA FACHOWĄ POMOC I WSPARCIE.
W okresie pandemii pracujemy online.
Nasi psychologowie są dla Waszej dyspozycji.
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej od Styczna 2021 prowadzi rekrutację do Powiatowego Klubu Samopomocy.
Ilość miejsc ograniczona.
U NAS NIGDY NIE MA NUDY.!
Informacje można uzyskać pod nr tel.739 064 535


„Magia Świąt: osobno a i tak razem”. Wirtualne Święta w Harmonii – XII 2020.

Posted by: | Posted on: Grudzień 17, 2020


„BYĆ BLIŻEJ – SENIORZE ZADZWOŃ”

Posted by: | Posted on: Listopad 12, 2020


Zajęcia zdalne

Posted by: | Posted on: Październik 23, 2020

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 24.10.2020 zajęcia dla Uczestników Powiatowego Klubu Samopomocy będą prowadzone zdalnie .


Biuletyn 2020

Posted by: | Posted on: Październik 5, 2020


„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”

Posted by: | Posted on: Wrzesień 1, 2020

„ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt.
„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2020 .

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym :
5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem pod hasłem
„ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ”
dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy
psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu
Powiatu Polickiego.
Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w
tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego
zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod
nr tel. 739 064 535 .


Walne Zebranie

Posted by: | Posted on: Lipiec 2, 2020

Załącznik nr 5/2020
do Protokołu z zebrania Zarządu w dniu 30.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Nr 9 /2020 Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebranie Członków

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:
§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14.07.
2020 roku, godz. 17:00 pod adresem Bankowa 11 fgh/5, 72-010 Police z
następującym porządkiem:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku
2019 i planowanych wydatków w 2020 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego
wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Omówienie zwolnienia w płatnościach składek za ms marzec – kwiecień
2020r spowodowane COVID -19
9. Omówienie pracy uczestników w lokalach ul. Bankowa 11 FGH/5 oraz
ul. Kresowa 5 w szczególnych warunkach związanych z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok
2019.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.


Już działamy!

Posted by: | Posted on: Czerwiec 10, 2020

Przestrzegamy zasady higieny zgodnie z wytycznymi. Przestrzegamy zaleconych odstępów i używamy środków ochrony osobistej. Co prawda przerwa wprowadziła trochę zmian …ale zaczynamy powoli wracać do codzienności. Rozpoczęły się zajęcia w obu klubach.
Zapraszamy.