Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: Kwiecień 30, 2021

MYŚLĘ EKOLOGICZNIE

Posted by: | Posted on: Luty 9, 2021

Klub Opiekuna 2021

Posted by: | Posted on: Styczeń 12, 2021

Rekrutacja do Powiatowego Klubu Samopomocy na rok 2021

-Przeżywasz kryzys psychiczny?
– Chorujesz na chorobę psychiczną?
– Korzystasz z Poradni Zdrowia Psychicznego?
– Mieszkasz na terenie Powiatu Polickiego?
Zapisz się i bądź jednym z nas.!
NIE MUSISZ Z CHOROBA BYĆ SAM.!
U NAS KAŻDY OTRZYMA FACHOWĄ POMOC I WSPARCIE.
W okresie pandemii pracujemy online.
Nasi psychologowie są dla Waszej dyspozycji.
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej od Styczna 2021 prowadzi rekrutację do Powiatowego Klubu Samopomocy.
Ilość miejsc ograniczona.
U NAS NIGDY NIE MA NUDY.!
Informacje można uzyskać pod nr tel.739 064 535

Posted by: | Posted on: Grudzień 17, 2020

„Magia Świąt: osobno a i tak razem”. Wirtualne Święta w Harmonii – XII 2020.

Posted by: | Posted on: Listopad 12, 2020

„BYĆ BLIŻEJ – SENIORZE ZADZWOŃ”

Posted by: | Posted on: Październik 23, 2020

Zajęcia zdalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 24.10.2020 zajęcia dla Uczestników Powiatowego Klubu Samopomocy będą prowadzone zdalnie .

Posted by: | Posted on: Październik 5, 2020

Biuletyn 2020

Posted by: | Posted on: Wrzesień 1, 2020

„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”

„ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt.
„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2020 .

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym :
5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem pod hasłem
„ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ”
dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy
psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu
Powiatu Polickiego.
Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w
tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego
zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod
nr tel. 739 064 535 .

Posted by: | Posted on: Lipiec 2, 2020

Walne Zebranie

Załącznik nr 5/2020
do Protokołu z zebrania Zarządu w dniu 30.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Nr 9 /2020 Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebranie Członków

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:
§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14.07.
2020 roku, godz. 17:00 pod adresem Bankowa 11 fgh/5, 72-010 Police z
następującym porządkiem:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku
2019 i planowanych wydatków w 2020 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego
wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Omówienie zwolnienia w płatnościach składek za ms marzec – kwiecień
2020r spowodowane COVID -19
9. Omówienie pracy uczestników w lokalach ul. Bankowa 11 FGH/5 oraz
ul. Kresowa 5 w szczególnych warunkach związanych z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok
2019.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Posted by: | Posted on: Czerwiec 10, 2020

Już działamy!

Przestrzegamy zasady higieny zgodnie z wytycznymi. Przestrzegamy zaleconych odstępów i używamy środków ochrony osobistej. Co prawda przerwa wprowadziła trochę zmian …ale zaczynamy powoli wracać do codzienności. Rozpoczęły się zajęcia w obu klubach.
Zapraszamy.