„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”

Posted by: | Posted on: Wrzesień 1, 2020

„ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt.
„Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”
projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2020 .

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym :
5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem pod hasłem
„ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ”
dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy
psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień
niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu
Powiatu Polickiego.
Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w
tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego
zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod
nr tel. 739 064 535 .