Platforma Informacyjna

Posted by: | Posted on: Czerwiec 23, 2021

?????????
????????????
?????????
????????????

Utworzona została Powiatowa Interaktywna Platforma Informacyjna (PIPI)
dla mieszkańców powiatu, która będzie moderowana i prowadzona przez
personel zatrudniony w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług
społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalny Program
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
„Rodzina Razem się Trzyma”.

Na stronie będzie można uzyskać porady psychologiczne, prawne,
rodzinne oraz wyszukać informacje z zakresu interwencji kryzysowej oraz
pomocy dla osób z niepełnosprawnością świadczone na terenie Powiatu
Polickiego.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do strony:
https://www.portal.pcpr.police.pl/